Các loại phích cắm và ổ cắm trên thế giới

Có bao nhiêu loại phích cắm? Hiện nay, trên thế giới đang sử dụng 15 loại phích cắm và ổ cắm điện với hình dạng và cấu trúc khác nhau. Mỗi loại phích cắm, ổ cắm điện được đặt tên theo bảng chữ cái Alphabe. Bắt đầu từ loại A và hiện nay đặt tới loại […]