PowerCube |Remote|

Ổ cắm điện allocacoc powercube remote điều khiển bật và tắt nguồn từ bộ điều khiển.